Autogiro

Så här fyller du i blanketten

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret.

Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327–9 XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.

Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det, ange 6000).

Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer är clearingnumret 3300-ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ditt personnummer är clearingnumret de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea har clearingnummer 9960.

Har du några frågor kontakta gärna oss på:
031-40 10 01

Göteborg

Norra Ågatan 10, vån 2

416 64 Göteborg

031-40 10 01

goteborg@boleva.se

Marstrand

Drottninggatan 9

442 67 Marstrand

031-40 10 01

marstrand@boleva.se

Kungsbacka

Verkstadsgatan 7

434 42 Kungsbacka

0300-43 05 05

kungsbacka@boleva.se

Varberg

Ätrastigen 5A

311 38 Falkenberg

0340-50 82 50

varberg@boleva.se

Falkenberg

Ätrastigen 5A

311 38 Falkenberg

0346-88 04 20

falkenberg@boleva.se